Gå direkt till innehåll
Wargön Innovation ligger i Vargön, Vänersborgs Kommun
Wargön Innovation ligger i Vargön, Vänersborgs Kommun

Pressmeddelande -

Wargön Innovation med i statlig utredning om Producentansvar, som presenterades för regeringen idag.

Sverige inför producentansvar för textilier år 2024, enligt ett nytt förslag från en statlig utredning. Producentansvar är en viktig milstolpe för textilbranschen och pekar samtidigt på behovet av fler innovationer i sektorn de kommande åren.

Producentansvar införs i Sverige 1 januari 2024, enligt utredarens förslag. I korthet innebär det att ansvaret för textilavfall flyttas från kommunerna till producenterna enligt principen polluter pays, förorenaren betalar. Precis som det finns plast- och pappersinsamling ska det finnas insamling av textilier som kan gå vidare till återbruk eller materialåtervinning istället för att, som idag, till stor del brännas.

Textilbranschen står inför ett paradigmskifte. På vägen mot en hållbar utveckling är utredarens förslag en viktig pusselbit som branschen har väntat på. Det ger en tydlig riktning för arbetet framåt. Det bidrar också till att skapa tempo i branschen när Sverige väljer att införa producentansvar ett år tidigare än då EUs avfallsdirektiv avseende textil börjar gälla. Det innebär också att mycket jobb återstår.

Utredarens förslag lägger stor tonvikt vid att textilierna, i enlighet med avfallstrappan, i första hand ska sorteras till återbruk och i andra hand till återvinning. Idag produceras textilier oftast i andra länder, men när vi tvingas ta om hand om kläder på hemmaplan och använda befintliga material kan det bidra till att skapa en helt ny textilindustri i Sverige.


Omnämns i utredningen
Wargön Innovation är en viktig aktör i utvecklingen av resurseffektiva cirkulära flöden”. Så står det i den statliga utredningen där man omnämns vid flera tillfällen. Wargön Innovation arbetar aktivt, tillsammans med etablerade företag, ideella organisationer och startups, för att skapa framtidens hållbara material.

-Utredningens förslag är ett viktigt steg för att göra textilbranschen mer hållbar. Syftet är att se till att det slängs mindre textilier i soporna och att det istället kan gå vidare till återbruk eller materialåtervinning. Det rimmar väl med Wargön Innovations uppdrag och vi är glada över att omnämnas i utredningen som en viktig aktör i den utvecklingen, säger Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

En tydlig pusselbit framåt är att utveckla eftermarknaden och användningsområdena för de stora mängder av textilier som ska tas om hand. Framtidens regler kräver också mer innovationer, nya teknologier och automatiserad textilsortering. Wargön Innovation är Sveriges första kompletta test- och demoanläggning för automatisk sortering av textilflöden baserade på de nya krav som kommer.

I anläggningen i Vargön, Vänersborgs kommun har en Fibersort som använder artificiell intelligens och NIR-teknologi installerats för automatisk textilsortering. Där kan man sortera och utveckla flöden för både återbruk, redesign och materialåtervinning något som krävs om allt material ska kunna tas om hand med kommande lagkrav.

-Vi är mycket glada för att Wargön Innovation lyfts fram i kunskapsklustret på nationell nivå, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun. För oss är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga och vi är väldigt stolta över att ha en så fantastisk verksamhet i vår kommun.

Förslaget om producentansvar är ett viktigt steg för att göra textilbranschen mer cirkulär. Tydliga riksdagsbeslut som följer av utredningens förslag är lika viktiga liksom satsningar på innovation och på investeringar i anläggningar för att ta hand om värdet i de enormt mycket större mängder textilier som ska hanteras om bara några år.

För mer information, kontakta Jill Stor, näringslivschef Vänersborgs Kommun på tfn 0521-72  13 63

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige