Gå direkt till innehåll
Vänersborgs näringslivsråd träffas flera gånger per år och diskuterar företagande
Vänersborgs näringslivsråd träffas flera gånger per år och diskuterar företagande

Pressmeddelande -

Vänersborgs näringslivsråd viktigt organ för företagsklimatet

Näringslivsrådet i Vänersborg är en samlande kraft, och ett rådgivande organ för företag och verksamheter i kommunen och regionen. Syftet är att genom en bred sammansättning av människor, engagera näringslivet i aktuella samhällsfrågor. Men också att skapa ömsesidiga kontaktvägar mellan samhällets organ och näringslivet. Representanterna företräder sin organisation och har ansvar att förmedla information åt båda håll.

Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar näringslivsrådet aktivt för att för ett stärkt företagsklimat i Vänersborgs kommun. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och har rätt att väcka ärenden hos kommunstyrelsen eller annan nämnd.

Nyligen träffades näringslivsrådet för att diskutera företagsklimatet, uppföljning av näringslivsstrategin och lyssna till Kunskapsförbundet och Arbetsförmedlingen. Det blev en intressant kväll där flera viktiga fokusområden för ett förbättrat företagsklimat kommer att lyftas på kommande näringslivsråd.

Arbetet med näringslivsstrategin fortsatte och Jill Stor, näringslivschef sammanfattade förra träffens workshop där näringslivsrepresentanterna i rådet diskuterat de fem olika strategierna som finns med i strategin, som togs fram år 2013-14 och som reviderats år 2017.

Jim Sandin från Kunskapsförbundet Väst gästade näringslivsrådet och berättade om alla utbildningar som startat och som planerar starter inom vuxenutbildningen, YH och gymnasiet. Just nu satsas väldigt mycket på utbildningsinsatser för att få ut fler i arbete. Lärlingsutbildningar ökar och kraven på utbildarna är att fler ska få jobb när de färdigutbildat sig, något som kräver en god dialog med näringslivet om kommande behov.

Alisia Johansson från Arbetsförmedlingen berättade om konjunkturen som försiktigt ser bättre ut även om osäkerheten framöver fortfarande är stor. Arbetslöshetssiffrorna har ökat men Vänersborg har klarat sig något bättre än kringliggande kommuner. Vänersborg är en av de kommuner som jobbat föredömligt med att samla in information via enkäter kring kompetensbehov och följt företagen under Coronatiden, något som Alisia också lyfter Vänersborg för på riksnivå.


Vilka sitter i näringslivsrådet?

Rådet består av 13 ledamöter som representerar olika delar av näringslivet:

Kommunstyrelsens presidium

Kommundirektör

Näringslivschef

Brålanda företagarförening

Forum Vänersborg

Fastighetsägarna

Företagarnas Riksförbund

LRF

Visit Trollhättan Vänersborg

Vänersborgsföretagen

Förvaltningschef för byggnadsförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning

Representant från Kultur- och fritidsförvaltningen

Näringslivsavdelningen

Representanter och ersättare utses av respektive grupp för ett år i taget.

För mer information, kontakta Jill Stor tfn: 0521-72 13 63

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige