Gå direkt till innehåll
Bilden visar deltagarna vid dialoglunchen om företagsklimatet i Vänersborg Svenskt Näringsliv och kommunen bjöd in till.
Bilden visar deltagarna vid dialoglunchen om företagsklimatet i Vänersborg Svenskt Näringsliv och kommunen bjöd in till.

Pressmeddelande -

Vänersborgs kommun klättrar 57 placeringar

Företagsklimatet i Vänersborg blir bättre och bättre! Det anser företagen, som har svarat på Svenskt Näringslivs årliga enkät. Varje år mäts företagsklimatet i Sveriges kommuner och nu har resultatet för årets enkät precis släppts. Rankingplaceringen sker i förhållande till andra kommuners resultat och baseras på flera indikatorer, bland annat det totala omdömet, där Vänersborgs kommun har det bästa resultatet sedan mätningen startades och i är en av 10 klättrare i Sverige under 2022.

Från att år 2020 ha legat på plats 266 har Vänersborgs kommun nu tagit sig upp till plats 196. Den senaste mätningen visar på en klättring på hela 57 placeringar!

-Det är glädjande att vi har gjort en stor förflyttning i årets undersökning. Vi har gjort, och gör, många insatser för att företagsklimatet ska bli bättre i Vänersborg, säger Benny Augustsson, Kommunstyrelsens ordförande.


Inom dessa områden ökar betygen mest för Vänersborgs kommun:

 • Det sammanfattande omdömet
 • Företagens engagemang för företagsklimatet
 • Påverkan av brottslighet/otrygghet
 • Kommunens service och bemötande
 • Tjänstemännens attityder
 • Dialogen med kommunens beslutsfattare

Målmedvetet arbete ligger bakom

Klättringen har skett genom ett målmedvetet arbete både internt inom kommunen och ihop med företagen, där område efter område har gåtts igenom. Näringslivsrådet i Vänersborg, som träffas en gång i månaden, spelar en betydande roll för att lyfta viktiga frågor för bättre samverkan och ett bättre företagsklimat.

Under 2021 och 2022 har näringslivsavdelningen på Vänersborgs kommun projektlett Hållbar Platsutveckling Vänersborg, som nu har övergått i ett permanent arbetssätt och där många företag har involverats i det vardagliga arbetet. Inom projektet arbetas också med trygghetsskapande arbete, fastighetssamverkan, trafik och gestaltning, evenemang med mera. Varje månad genomförs också FrukostForum, som lockar över 100 företagare varje gång där olika viktiga ämnen lyfts rörande företagandet. Varannan vecka besöker kommunalråden och Näringslivsavdelningen flera företag för att bättre kunna förstå varandras utmaningar och processer.


Susann Haggren på Svenskt Näringsliv och ansvarig för Fyrbodal säger:
- Vänersborgs kommun har med stort engagemang, på ett tydligt och målinriktat sätt, arbetat med att förstärka sitt företagsklimat. Glädjande att se att det visar sig i vår undersökning och att man nu tar stora steg upp i rankingen. Det är tydligt att Vänersborgs kommuns arbetssätt med att ha nära och regelbunden dialog med företagen lönar sig. Nu är det viktigt att inte tappa styrfart utan att fortsätta arbeta med för näringslivet viktiga frågor, såsom kompetensförsörjningen.

  Fortsatta utmaningar framöver

  Under måndagen träffades ett 20-tal representanter för kommun, Svenskt Näringsliv och företag på Villa Hehrne för att diskutera företagsklimatet och för att presentera enkätresultatet. Mötet konstaterar att mycket bra har hänt under det senaste året. Vid mötet presenterades några av de områden där Vänersborg har gått bättre mot tidigare och man diskuterade också delar som kommunen behöver jobba vidare med. Inom till exempel områdena upphandling, information till företagen och tillgång till relevant kompetens finns fortsatta utmaningar, visar enkäten.

  -Vi har gjort en del insatser även inom dessa områden, men där finns mer att göra, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun. Vi ser att fler Vänersborgsföretag lägger anbud på kommunens upphandlingar, det är glädjande. Vi har startat upp ett nyhetsbrev på Näringslivsavdelningen som vi skickar ut en gång i månaden och som man kan registrera sig till på hemsidan. Vi anordnar inom kort en rekryteringsmässa, tillsammans med Arbetsmarknadsenheten och företagen, för att fler ska komma i arbete.

  Ny näringslivsstrategi på gång

  Arbetet med att skapa ett ännu bättre företagsklimat fortsätter. Under kommande höst och vinter kommer alla geografiska områden att besökas för att diskutera den kommande Näringslivsstrategin för Vänersborgs kommun och man hoppas på att riktigt många företagare passar på att komma på dessa träffar. Den nya strategin kommer att antas under 2023.

  -För att erbjuda så många som möjligt att vara med och påverka sprider vi ut träffarna geografiskt, avslutar Jill Stor, som ser mycket fram emot höstens och vårens alla träffar.

  För mer information, kontakta Jill Stor, näringslivschef, tfn 0521-72 13 63.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner  Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

  Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

  Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

  Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

  Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

  Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

  Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

  Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

  Vår vision lyder:

  Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

  Välkommen till Vänersborg

  Presskontakt

  Jill Stor

  Jill Stor

  Näringslivschef 0521-72 13 63
  Viktoria Unosson

  Viktoria Unosson

  Presskontakt Kommunikatör 0521-72 11 12

  Relaterat innehåll

  Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

  Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

  Vänersborgs kommun
  Sundsgatan 29
  462 85 Vänersborg
  Sverige