Gå direkt till innehåll
Hållbar platsutveckling visas i form av tre olika bilder: Halleberg, bro vid Skräckleparken och evenemang vid Vänerns strand.
Hållbar platsutveckling visas i form av tre olika bilder: Halleberg, bro vid Skräckleparken och evenemang vid Vänerns strand.

Pressmeddelande -

Vänersborg får medel från Tillväxtverket

Vänersborg får medel från Tillväxtverket

Vänersborgs kommun får 2 250 000 kronor från Tillväxtverket för att tillsammans med näringslivet satsa på hållbar plats- och destinationsutveckling.

Av 150 olika projekt som sökte medel från Tillväxtverket, var det bara 12 som beviljades. Och Vänersborg var en av dem. Projektet startar omgående och pågår till och med april 2022. Förutom Vänersborgs kommun finns Forum Vänersborg, Fastighetsägarna GFR, Visit Trollhättan/Vänersborg, Gröna Klustret och Stiftelsen Tryggare Sverige med som samverkanspartners i ansökan.

Tillväxtverket skriver bland annat i sin motivering:

Projektet tar ett stort grepp på utvecklingen av Vänersborgs stadskärna, inklusive kopplingen mellan innerstaden och besöksnoder belägna längre ut. Ansökan har ett brett målgruppsperspektiv: turister, boende, verksamma, dagbesökare. Detta avspeglas också i de utvalda arbetsområdena som bland annat ska hantera gestaltning och trafik, trygghet, besöksdrivande verksamheter, lokal mat, fastighetssamverkan samt aktiviteter, evenemang och kultur.

Samarbeta tillsammans

Vänersborgs kommun är utvald av 150 ansökta projekt. Medlen ger Tillväxtverket för att man ser projektets uppbyggnad och innehåll som intressant.

Kommun, näringsliv, föreningar och organisationer ska genom kontinuerlig dialog och gemensamma insatser skapa attraktion kring att leva och verka i Vänersborg.

- Det är väldigt roligt att Vänersborg blivit utvald som en av piloterna i Sverige att arbeta med platsutveckling. Vi satsar mycket pengar på kärnverksamheter som vård, skola och omsorg för invånarna. Nu kan vi också vara med och arbeta tillsammans med näringslivet och samla oss till en gemensam bild av Vänersborg. Vi ska fortsätta på den redan inslagna vägen och samarbeta tillsammans, säger kommunalrådet Benny Augustsson.

Exempel på möjligheter inom projektet:

I ansökan finns ett antal projekt med som är intressanta ur ett hållbart perspektiv. Några exempel:

Hitta sätt att få in lokalproducerad mat på restauranger och caféer

Hitta nya hållbara leveranssätt i stadskärnan

Binda ihop stadskärnan på ett bättre sätt.

Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige utföra trygghetsanalys och ta fram handlingsplan. Utveckla Vänersborg som cup- och lägerstad. och destinationsutvecklingen.

Anordna utbildningar inom hållbarhet, service och bemötande.

Kommunikation

Hur får du reda på vad som händer i projektet?

Vi delar med oss av arbetssätt och aktiviteter hemsida, Facebook och via kommunens pressrum.

- Det här är riktigt bra för Vänersborgs kommun. Det är viktigt att vi kommer igång så fort som möjligt med projektet och att vi samlar vår gemensamma kompetens både internt och externt bland våra samarbetspartners, säger kommundirektör Lena Tegenfeldt. Nu ska vi sätta organisationen och skapa ett långsiktigt arbetssätt kring hållbar platsutveckling i Vänersborg.

Varumärkesarbetet en viktig del i platsutvecklingen

Det pågår också ett varumärkesarbete med Vänersborg som plats och organisation vilket har gett många bra dialoger och input till arbetet, något som varit viktigt för att så många som möjligt ska känna sig förankrade i arbetet framöver.

I arbetet med Hållbar platsutveckling kommer därför visst arbete med implementering av varumärke och varumärkesstärkande evenemang att göras.

- Det är fantastiskt att projektet kom precis samtidigt som vi är mitt i processen att sätta varumärkesarbetet, som är så brett förankrat, både i organisationer och nätverk. Det ger oss extra skjuts framåt nu, avslutar Benny Augustsson.


Tillväxtverkets motivering

Tillväxtverket beviljar stöd av följande skäl:

Projektet tar ett stort grepp på utvecklingen av Vänersborgs stadskärna, inklusive kopplingen mellan innerstaden och besöksnoder belägna längre ut. Problematiken med en stadskärna som töms på verksamheter och behovet av reaktivering och av besökare som vill stanna några dagar och turista delas av många svenska städer. Ansökan har ett brett målgruppsperspektiv: turister, boende, verksamma, dagbesökare. Detta avspeglas också i de utvalda arbetsområdena som bland annat ska hantera gestaltning och trafik, trygghet, besöksdrivande verksamheter, lokal mat, fastighetssamverkan samt aktiviteter, evenemang och kultur.

Vänersborgs kommun har genomfört ett förberedande arbete och har en plattform och organisation på plats; i projektet kommer offentliga och privata aktörer att delta liksom civilsamhället. Många olika kompetenser inom den kommunala organisationer kommer att delta i projektet. Att även arbetsmodell och metoder redan har valts ut gör att insatser kan påbörjas direkt. Projektet kan bli ett bra exempel på arbetssätt, metoder och lokala processer för utveckling av en stadskärna där besöksnäring och turism är en del i ett bredare utvecklingssammanhang.


För mer information:

Näringslivschef Jill Stor
jill.stor@vanersborg.se
0521-72 13 63

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63
Benny Augustsson (S)

Benny Augustsson (S)

Kommunstyrelsens ordförande 0521-72 23 84, 0720-85 80 32

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige