Gå direkt till innehåll
Inom projektet Hållbar Platsutveckling Vänersborg genomför en unik utbildningsinsats ihop med Stiftelsen Tryggare Sverige
Inom projektet Hållbar Platsutveckling Vänersborg genomför en unik utbildningsinsats ihop med Stiftelsen Tryggare Sverige

Pressmeddelande -

Unik utbildningsinsats i Vänersborg inom gränsöverskridande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Unik utbildningsinsats i Vänersborg inom gränsöverskridande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
I förra veckan samlades drygt ett 70-tal personer till en gemensam digital utbildning i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Vänersborg. Det är ett viktigt arbete som nu påbörjats för att så många som möjligt ska få samma kunskap och kunna samverka brett. Frågan hur man arbetar för att minska brott och öka tryggheten är viktig för Vänersborg precis som i många andra kommuner i Sverige.

-Näringslivsavdelningen i Vänersborg har haft fokus på frågan under hela 2021 och arbetat nära både företagarorganisationer, säkerhetssamordnaren i kommunen och polisen. Det är en viktig fråga för vårt företagsklimat, säger Jill Stor, Näringslivschef i Vänersborgs kommun.

Det var i samband med ett FrukostForum i början av 2021 som Företagarna i Vänersborg var med och lyfte fram problematiken med brottsligheten mot företagen både på lokal och nationell nivå. Frågan har aktualiserats vid flera tillfällen i Näringslivsrådet sedan dess där även brottsförebyggande undersökningar gjorda av Svenskt Näringsliv, Företagarna och Fastighetsägarnas organisation presenterats.

Hållbar platsutveckling Vänersborg
I mars förra året fick Vänersborg 2,2 miljoner till platsutveckling av Tillväxtverket. När projektet skrevs fram var det naturligt att en av de tretton olika projektaktiviteter som man fick pengar till skulle handla just om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Under hösten gjorde man en trygghetsanalys i Vänersborg baserad på både djupintervjuer, statistik och platsbesök. Under våren genomförs en digital utbildning i fyra delar och Stiftelsen Tryggare Sverige står för båda insatserna. Utbildningen riktar sig till tjänstepersoner och politiker i kommunen, fastighetsägare, handlare med flera och syftet är att få en förståelse för varandras verksamheter och skapa en säker, trygg och attraktiv plats. Utbildningen omfattar fyra tillfällen och innehåller Situationell brottsprevention, Trygghetsskapande stadsplanering, Platssamverkan och Placemaking.

-Utbildningen ligger väl i linje med förberedelser inför kommande lagstiftning som föreslås av regeringen, där kommunerna blir skyldiga att leda och samordna det brottsförebyggande arbetet ihop med andra aktörer, säger Per Edensvärd, säkerhetssamordnare i Vänersborgs kommun.

-Jag är mycket stolt och glad över att vi fått möjlighet att genomföra utbildningen och att så många prioriterat att vara med. Vänersborgs kommun tar frågan med det brottsförebyggande arbetet på största allvar, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande. Vi vill kunna utveckla trygga och attraktiva platser tillsammans och då måste vi lära oss varandras utmaningar för att kunna hjälpas åt.

Stiftelsen Tryggare Sverige arbetar brett över hela Sverige och arbetet bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra engagerade aktörer; dvs. privata och offentliga aktörer i nya former av samverkan och i nya roller inom samverkan. Stiftelsens verksamhet bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv. När kontakter togs från Vänersborgs näringslivsavdelning var man snabb på att vara med.

-Mot bakgrund av den lagstiftning som kommer ge kommuner skyldighet att arbeta brottsförebyggande är det viktigt att göra ett kunskapslyft. Vänersborgs kommun är landets första kommun som genomför en sådan bred satsning på att öka kunskapen inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, säger generalsekreteraren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige

Projektet Hållbar platsutveckling pågår till och med april 2022 men arbetet med platsutveckling kommer att fortsätta inom kommunens ordinarie verksamhet och med nya arbetssätt.

För mer information, kontakta Näringslivschef Jill Stor på telefonnummer: 0521-72 13 63Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63
Gunbritt Reteike

Gunbritt Reteike

Näringslivsutvecklare 0521-72 19 14

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige