Gå direkt till innehåll
Nu blir det enklare för butiker att flytta ut varor i Vänersborg
Nu blir det enklare för butiker att flytta ut varor i Vänersborg

Pressmeddelande -

Taxan för utflyttning av varor utanför butikerna försvinner.

Vänersborgs ska bli tryggare och mer attraktivt! Vänersborgs kommun tar därför bort avgifterna för butiker att flytta ut sina varukorgar utanför butikerna den 1 januari 2023. Även kostnaderna för trottoarpratare tas bort.

Under delar av pandemin tog kommunen tillfälligt bort avgifter för butikerna att flytta ut sina varor för att hjälpa företagarna under den svåra tiden och så gjorde också många andra kommuner. Utmaningarna i Sveriges stadskärnor är dock fortfarande stora, med fortsatt strukturomställning där handeln har det fortsatt tufft och där det gäller att attrahera nya butiker. Vänersborg tar från och med årsskiftet bort avgifter för varuställ och gatupratare permanent, som ett led i att förbättra möjligheterna för stadskärnan att upplevas ner attraktiv och trygg.

-Det är ett steg som vi som kommun kan göra för att det ska bli attraktivare att etablera sig här. Vi tror på en stadsmiljö som är inbjudande och som vi tillsammans med butikerna och fastighetsägarna förvaltar, säger Anna-Lotta Andersson, trafikingenjör på gatuenheten i Vänersborgs kommun. Anna-Lotta påpekar samtidigt att utflyttning av varukorgar och gatupratare ska ske under kontrollerade former och kräver polistillstånd, precis som tidigare.

Åtgärder för ett tryggare Vänersborg
Under 2021 och 2022 har kommunen arbetat aktivt med platsutveckling och tagit ett helhetsgrepp på Vänersborg. Genom projektet Hållbar Platsutveckling Vänersborg, som Tillväxtverket beviljade drygt 2,2 miljoner till, har tretton olika projektaktiviteter genomförts. Under vintern genomgick ett 80-tal representanter från handel, kommunala tjänstepersoner och politiker, fastighetsägare, polis och organisationer en unik utbildningsinsats inom platsutveckling kopplat till trygghet och säkerhet ihop med Stiftelsen Tryggare Sverige.

-Genom att arbeta klokt med den fysiska miljön kan vi motverka otrygghet och det är verkligen något vi har tagit fasta på under projektet. När vi nu tillåter butikerna att ställa ut varor får vi också en bättre social översikt och det bidrar till ett tryggare och trivsammare Vänersborg, säger Jill Stor, näringslivschef.

Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige håller med.

-Jag vet att vi diskuterade detta en hel del under utbildningen. Genom att ta till sig den nya forskningen och göra ett sådant kunskapslyft som Vänersborg gjorde, blir det ringar på vattnet. Jag är väldigt glad för att vi fått vara med och bidra till det.

-Detta beslut betyder mycket för våra handlare. Vi är mycket glada att kommunen beslutat att permanent ta bort avgiften så att man kan ställa ut gatupratare och får visa sina varor utanför butiken, det är både viktigt och trevligt, säger Linda Calderon vikarierande verksamhetsledare för Forum Vänersborg, som verkar för handeln.

Projektet Hållbar platsutveckling Vänersborgs avslutades i april 2022 och har lett fram till ett nytt arbetssätt, beslutat av kommunstyrelsen, där kommun, näringsliv, polis och organisationer fortsatt samverkar inom platsutveckling, inom sex olika arbetsområden.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Kontakter

Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63
Viktoria Unosson

Viktoria Unosson

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 11 12

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige