Gå direkt till innehåll
I Vänersborgs kommun pågår just nu ett omfattande varumärkesarbete där invånarna får vara med och tycka till.
I Vänersborgs kommun pågår just nu ett omfattande varumärkesarbete där invånarna får vara med och tycka till.

Pressmeddelande -

Tack för alla synpunkter som bidrar till Vänersborgs kommuns varumärkesarbete!

I Vänersborgs kommun pågår just nu arbetet med att ta fram en varumärkesplattform. Över 2500 personer från hela Vänersborgs kommuns område har bidragit med synpunkter och konstruktiva idéer i insamlingsdelen, vilket är mycket glädjande.

- Jag har tyckt att vi är lite anonyma utåt som kommun och vi har fantastiskt mycket fint att visa upp för omvärlden, säger kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson. Det är jätteviktigt att vi jobbar med vår varumärkesplattform så att vi når ut. Vi har jobbat både i nämnder och förvaltningar kring varumärkesarbetet. Inte minst har vi ju haft en medborgardialog där kommunens invånare haft möjlighet att komma in med synpunkter. Det har varit ett stort intresse och invånare i olika åldrar från alla kommundelar, förtroendevalda, näringsliv och föreningar har bidragit.

- Det är oerhört viktigt för vi är en stor kommun geografiskt och vi måste få med hela kommunen, säger Benny Augustsson. Det är jätteviktigt i hela det kommunala arbetet.

- Jag vill passa på att tacka alla, både förtroendevalda, invånare och anställda. Nu finns det massor av material som vi ska koka ihop till en varumärkesplattform. Det tror jag kommer att bli jättebra, avslutar Benny Augustsson.

I varumärkesplattformen ska platsvarumärke, organisationsvarumärke och en ny grafisk profil ingå.

Den första fasen, nulägesanalysen, är till stor del genomförd. Kommunens arbetsgrupp har genom enkät, workshops och djupintervjuer samlat in synpunkter tack vare alla som engagerat sig i varumärkesarbetet. Arbetsgruppen har tillsammans kartlagt styrkor, svagheter, möjligheter och hinder/hot, men också personlighet, ”unikhet” och hur man vill att hela kommunen som plats, likaväl som organisation, ska uppfattas i framtiden. Utöver det har arbetsgruppen sammanställt fakta, rapporter, tidigare undersökningar, dialogmöten i samband med detaljplaner och så vidare. En referensgrupp bidrar också mycket till arbetet med många olika perspektiv, synpunkter och idéer.

Enkät för allmänheten

Enkäten som allmänheten uppmanades till att svara på besvarades av nästan 2000 personer! De som svarade utgör en grupp med blandade åldrar och från olika delar av kommunen. Särskilt högt var deltagandet från Brålandaområdet (4,2 % av antalet invånare i Brålanda inklusive dess landsbygd) och Vänersborg centralort (4,5 % av antalet invånare i tätorten).

För mer information om varumärkesarbetet: 
https://www.vanersborg.se/kommun--politik/press--och-informationsmaterial/varumarkesplattform.html

För mer information, kontakta processledare Olof Borgmalm
Telefon: 0521-72 23 92
E-post: varumarke@vanersborg.se

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Victoria Hallqvist

Victoria Hallqvist

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 24 03
Viktoria Unosson

Viktoria Unosson

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 11 12

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige