Gå direkt till innehåll
Vänersborgs nya platsvarumärke lanseras
Vänersborgs nya platsvarumärke lanseras

Pressmeddelande -

Nu lanseras Vänersborgs nya platsvarumärke

Nu lanseras Vänersborgs nya platsvarumärke

Nu har Vänersborgs kommun tillsammans med många invånare, företag, föreningar och civilsamhälle tagit fram ett nytt platsvarumärke. Det gör vi för att stärka attraktionskraften för hela Vänersborgsområdet. Vi vill skapa stolthet, enighet och tydlighet.

Ett varumärke är allt som man förknippar med till exempel en plats. Anledningen till att ta fram ett nytt platsvarumärke är att vi vill ha nöjda invånare, företag och föreningar. Med ett tydligt platsvarumärke är det lättare att locka ny kompetens till våra företag. Genom att locka fler företag till att etablera sig i kommunen, blir det ännu bättre utbud, fler arbetstillfällen och invånare. Det i sin tur ger mer skatteintäkter och en ännu bättre välfärd.

Framför allt behöver Vänersborgsområdet ett platsvarumärke för att visa upp en samlad bild av allt attraktivt som finns här. Vänersborgs kommuns hela geografiska område är en fantastiskt vacker plats att bo, leva och verka i. I Vänersborg finns vackra stenhus som härstammar från vår historia som residensstad. Våra slätter utanför staden har vackra böljande och bördiga åkrar. Här finns gröna skogar, unika platåberg och vackra sjöar. Här finns hela 100 km Vänerkust med många sandstränder, vilket gör oss till ”Vänerns Riviera”. Det finns verkligen mycket att skryta om och det är precis det vi vill.

Värdeorden: levande, attraktiv, hållbar - tillsammans
I arbetet med varumärkesplattformen utkristalliserade sig fyra viktiga värdeord: levande, attraktiv, hållbar - tillsammans. Dessa värdeord genomsyrar varumärket och symboliseras med droppar/blad, något som enkelt kan kopplas till vatten och natur. De fyra värdeorden har också bäring på kommunens vision ”Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar – hela livet”.

Regionhuvudstaden Vänersborg
Vänersborg som regionhuvudstad är viktig att lyfta fram och därför har en stämpel, ett sigill, tagits fram som kan komplettera platsvarumärket. Stämpeln visar förutom att Vänersborg är regionhuvudstad även siluetterna av bergen och det vackra slättlandskapet.

-Det är mycket viktigt för oss att lyfta fram att vi är Västra Götalands regionhuvudstad då det kan ge oss en fördel när det gäller nya myndigheter och verksamheter som ska utlokaliseras. För oss är det oerhört värdefullt med närheten till de verksamheter som redan finns i Vänersborg och de många arbetstillfällen som det ger, säger Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborg.

Bra om många använder Vänersborgs nya platsvarumärke.
-Det visuella uttrycket ger så många möjligheter och visar den bredd och värme som finns här i Vänersborgsområdet, precis som våra värdeord. Man kan välja på många olika färger men ändå få igenkänningen. Det ska passa in i många företags olika färgval, säger Jill stor, näringslivschef som varit med i hela arbetet, från start till beslut.

Designbibliotek och grafisk manual
På kommunens hemsida kommer ett designbibliotek att finnas, där man som företagare eller förening kan hämta mallar och grafisk manual för att kunna använda platsvarumärket i sina bilder, presentationer, på bilar eller på annat sätt. Företag kommer också att kunna låna material som till exempel beachflaggor, roll up eller visa någon av de filmer som tagits fram på sin hemsida eller i sociala medier.

Kommunens organisationsvarumärke
Samtidigt som platsvarumärket tagits fram har också Vänersborgs kommun fått ett nytt arbetsgivarvarumärke, något som är oerhört värdefullt när det handlar om att locka kompetens.

Väl förankrad varumärkesplattform
Arbetet har pågått sedan hösten 2020 och varumärkesplattformen är mycket väl förankrad genom många enkäter, workshopar och djupintervjuer och slutligen beslutad av kommunfullmäktige.

Platsvarumärket har tagits fram mitt under pågående pandemi och gett arbetsgruppen stora utmaningar. Nästan allt har skett digitalt och det har varit fler möten och tillfällen att komma till tals än under en vanlig process. Exempel på aktiviteter som genomförts är en stor enkät som cirka 2000 personer har svarat på, vilket gett ett mycket bra underlag. Vi har även genomfört 27 workshops och djupintervjuat många personer med olika bakgrunder och flera med stor kompetens inom vissa områden. Majoriteten av deltagarna har någon form av koppling till Vänersborgsområdet genom boende, arbete, studier eller praktik men det finns också synpunkter och idéer från personer som inte har någon koppling till Vänersborgsområdet. Alla svar har varit värdefulla och arbetsgruppen vill återigen framföra ett stort tack till alla som bidragit på ett eller annat sätt!

Lanseringsaktiviteter börjar på Bomässan
Lanseringen av platsvarumärket Vänersborg sker på Bomässan i Arena Vänersborg under helgen den 8-10 april. Det görs även en turné till kommunens tätorter där varumärket presenteras; Brålanda, Vargön och Frändefors. Därefter fortsätter lanseringen och implementera det nya platsvarumärket under flera månaders tid och i samband med olika evenemang.

För mer information, kontakta Jill Stor, näringslivschef, tel 0521-72 13 63

#tillsammansärvivänersborg
#regionhuvudstadenvänersborg
#vänersborgsnäringsliv

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Victoria Hallqvist

Victoria Hallqvist

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 24 03
Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige