Gå direkt till innehåll
Nu kan alla vara med och tycka till om Vänersborg när ett varumärke ska arbetas fram.
Nu kan alla vara med och tycka till om Vänersborg när ett varumärke ska arbetas fram.

Pressmeddelande -

Nu har Vänersborgs kommun startat arbetet med både plats- och organisationsvarumärke

Nu har arbetet startat med att ta fram ett organisations- och platsvarumärke för Vänersborgs kommun. Projektet ska vara klart hösten 2021.

Varumärkesplattformen ska göra bilden av Vänersborgs kommun enhetlig och tydlig, och bidra till att gå i riktning mot visionen (Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet). Våra konkurrensfördelar, budskap och det Vänersborg står för måste definieras, formuleras och lyftas fram.

Varumärkesplattformen ska vara basen för vad vi kommunicerar och ligga som grund i strategier och andra dokument som gemensamt bygger bilden av Vänersborgs kommun.

Plats- och organisationsvarumärke

Vänersborgs varumärkesplattform består av två delar – platsvarumärket och kommunens organisationsvarumärke.

Platsvarumärket är den samlade bilden och upplevelsen av Vänersborg som geografisk plats. Organisationsvarumärket omfattar Vänersborgs kommun som exempelvis tjänsteleverantör, platsutvecklare och arbetsgivare. Det jobb som personalavdelningen gjorde kring arbetsgivarvarumärket 2016 är därför en viktig del i organisationsvarumärket.

Platsvarumärket och organisationsvarumärket är förstås tätt sammanflätade då kommunen exempelvis är en viktig aktör i platsutvecklingen. Delvis har de olika fokus och målgrupper, men framförallt styr de åt samma håll - visionen ”Attraktiv och hållbar – i alla delar, hela livet”. Även om de båda varumärkena har en gemensam grund krävs det delvis separata processer för att arbeta fram respektive del.

Organisation

Processen leds av Vänersborgs kommun. Till delar av arbetet har vi anlitat Bozzanova reklambyrå som det finns ett befintligt ramavtal med.

Processledare är Olof Borgmalm på kommunstyrelseförvaltningen. Han driver arbetet framåt tillsammans med en arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppdrag är att aktivt arbeta och driva processen framåt, samt kommunicera och förankra arbetet i sina respektive led.

Förutom arbetsgruppen finns det en styrgrupp och en referensgrupp.

Enkät och film

Alla kan vara med och fylla i enkäten till och med den 31 januari 2021. Vänersborgare, icke-vänersborgare, företagare, föräldrar, seniorer, unga vuxna och alla andra som vill påverka Vänersborgs varumärke är välkomna. Till arbetet har också en kort film tagits fram som nu visas i sociala medier.

Enkät-länk: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=937727X256908647X64443

För mer information, kontakta processledare Olof Borgmalm

Telefon: 0521-72 23 92
E-post: varumarke@vanersborg.se

 

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Victoria Hallqvist

Victoria Hallqvist

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 24 03
Gunbritt Reteike

Gunbritt Reteike

Näringslivsutvecklare 0521-72 19 14

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige