Gå direkt till innehåll
Temat för Hållbarhetsveckan är Agenda 2030 med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Temat för Hållbarhetsveckan är Agenda 2030 med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Pressmeddelande -

Hållbarhetsveckan Vänersborg

Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.

Så lyder visionen för Vänersborgs kommun, som nu tar ett gemensamt nästa steg mot ett mer hållbart samhälle. 16–24 oktoberarrangerar Vänersborgs kommun Hållbarhetsveckan, tillsammans med en mängd olika samarbetsparters.

Temat är Agenda 2030 med fokus på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Kommunen har bjudit in företag, föreningar och organisationer att medverka. Veckan kommer att fyllas med aktiviteter, föreläsningar och utställningar kopplat till hållbarhet på olika platser i kommunen.

- Det pågår så mycket bra hållbarhetsarbete i såväl kommunens verksamheter som i företag och föreningar. Vi vill gärna visa upp detta för att informera, inspirera och öka medvetenheten och kunskapen om hur man kan leva och agera hållbart, säger Boel Carlsson, miljöstrateg och samordnare för Hållbarhetsveckan.

Det blir en spännande vecka för alla, oavsett om man arbetar med hållbar utveckling eller vill veta mer om hur man själv kan bidra genom medvetna val.

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande är positiv:

- Agenda 2030 engagerar och berör, inte minst ur ett socialt perspektiv nu efter en pandemi som har inneburit stor isolering för många. Nu får vi förhoppningsvis möjlighet att mötas igen och tillsammans arbeta för ett mer hållbart samhälle, säger Benny. Dessutom gillar jag när så många parter samverkar tillsammans och kan dra nytta av varandras kompetenser.

Vänersborgs kommun har precis startat upp Senior i Vbg, en plattform som samlar information för den äldre målgruppen, likt Ung i Vbg som har funnits sedan 2012. RF Sisu arbetar för att skapa förutsättningar för idrott hela livet och genomför nu tillsammans med Senior i Vbg ett projekt som kallas Senior Sport School.

- En grupp seniorer får möjlighet att testa på olika typer av fysisk aktivitet under ett antal tillfällen. Skogsbad står på schemat v 42, annars kan det till exempel vara tennis, boule eller dans, förklarar Helena Pettersson, anhörigsamordnare i Vänersborgs kommun.

Folkhälsosamordnare Anne Ekstedt tillägger:

- Skogsbad är en av de aktiviteter som vi kan erbjuda, tack vare stöd från Rådet för hälsa och social hållbarhet. Allmänheten får också möjlighet att testa denna aktivitet på helgen under Hållbarhetsveckan.

Ett späckat program

Invigning av Hållbarhetsveckan sker på Nuntorp Gård lördag 16 oktober. Där blir det invigningstal, matmässa, utställningar och aktiviteter av olika slag. Sara Gunnarsson Forsberg, drogförebyggande samordnare är en av parterna under Hållbarhetsveckan.

- Jag är väldigt glad över att vi har lyckats knyta till oss Heidi Andersson, världsmästaren i armbrytning från Ensamheten, som en av invigningstalarna för Hållbarhetsveckan. Heidi är en förebild när det gäller hållbarhet, både när det gäller miljön och sin träning, säger Sara.

På söndagen fortsätter aktiviteterna på Nuntorp och under veckan händer det mycket på flera olika platser i kommunen.

Lördag 23 oktober blir det Öppet Hus på Folkets Hus Vänersborgmed aktiviteter, föreläsningar och utställningar. Hållbarhetsveckan avslutas med FN-dagen söndag 24 oktober.

Parter i projektet

Vänersborgs kommun

 • Miljöstrateg (Boel Carlsson och Hedvig Särg)
 • Utvecklingsledare social inkludering (Erika Johansson)
 • Drogförebyggande samordnare (Sara Gunnarsson Forsberg)
 • Folkhälsosamordnare (Anne Ekstedt)
 • Verksamhetschef grundskolan (Tomas Granat)
 • Anhörigsamordnare (Helena Pettersson)
 • Kommunrehab (Robin Johansson)
 • Konsumentrådgivare (Tina Lundström)
 • Kultur och fritid (Thomas Johansson)
 • Näringslivschef (Jill Stor)
 • Avdelningschef för hållbar utveckling (Ewa Ferm-Björklund)
 • Evenemangsutvecklare (Stefan Leijon)
 • Projektledare (Sandra Björkstrand)

RF Sisu (Lars Halma)

Wargön Innovation (Frida Jonson och Markus Danell)

Gröna Klustret Nuntorp (Anna Johansson)


Faktaruta om Agenda 2030

FN:s medlemsstater beslutade 2015 om en ny utvecklingsagenda för år 2030 - Agenda 2030. Den innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna samt skapa fredliga och trygga samhällen. Det är den mest ambitiösa planen för hållbar utveckling som världen någonsin antagit. Samtliga 193 medlemsländer i FN har förbundit sig att uppnå de 17 globala målen till år 2030. De har därmed tagit på sig ansvaret att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov (Brundtlandrapporten, FN 1987).


Vad kan man göra själv?

Man kan fråga sig:

 1. Det jag gör, påverkar det globalt?
 2. Det jag gör, hur påverkar det andra människors liv?
 3. Det jag gör, vad ger det för konsekvenser för ekonomi, miljö och social hållbarhet?
 4. Hur reser jag? Vad äter jag? Vad köper jag för kläder och prylar?
 5. Är det rimligt att jag har en mycket högre levnadsstandard än många andra i världen?
 6. Vad kan jag göra för att bidra till att uppnå de globala målen?

Läs mer om de globala målen här: https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Victoria Hallqvist

Victoria Hallqvist

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 24 03
Viktoria Unosson

Viktoria Unosson

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 11 12

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige