Gå direkt till innehåll
Bilden visar Vänersborg med Residenset i förgrunden
Bilden visar Vänersborg med Residenset i förgrunden

Pressmeddelande -

Försiktig höjning av näringslivsklimatet i Vänersborg

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkät till sina medlemmar som sen resulterar i en ranking där kommunerna i Sverige jämförs. I början på året skickades enkäten till 200 av Vänersborgs runt 4 000 företagare i Vänersborg. Vänersborg höjer sig i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet 2021. Den slutliga placeringen på rankingen presenteras i september.

De områden som Vänersborg särskilt höjt sitt omdöme inom är tillgång till relevant kompetens, mobilnät och bredband samt skolans kontakter med det lokala näringslivet.

Områden att fortsätta prioritera förbättringsarbete kring är brottslighet mot företag, dialog med beslutsfattare och attityder hos tjänstepersoner.

-Detta resultat visar att vi är på rätt spår med vårt arbete, brottslighet mot företag är ett av de fokusområden vi startat upp under året, och vi har haft bra dialogmöten med åtgärdsförslag tillsammans med näringsliv, polis och organisationer i frågan. Men det är ett långsiktigt arbete där vi måste arbeta tillsammans för att komma vidare, säger Jill Stor, näringslivschef.

Under året så har Vänersborgs kommun i samråd med näringslivsrådet tagit fram fokusområden för att förbättra företagsklimatet. Utöver området brottslighet mot företag, så har dialog skett kring upphandling, efter sommaren planeras uppstart kring fokusområde service och bemötande. Arbete för att stärka kontakten kring kompetens har pågått under en längre tid med insatser som att stärka kopplingen mellan näringslivet, utbildningsinstitutioner och kommunen.

-Det är viktigt att vi får förmedlat branschens önskemål om framtida kompetenser, för att kunna planera och erbjuda rätt utbildningar för att bemöta kompetensbehov framåt. Likaså är insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden viktigt, där näringslivet har en roll i att tillsammans med parter hitta upplägg för personer att få in en fot på arbetsmarknaden, fortsätter Jill Stor.

Svenskt Näringslivs undersökning ger en fingervisning i vilka arbetsområden som är prioriterade, så den är viktig. Ännu viktigare är det dock att ha den dagliga dialogen direkt med företagen, där vi får möjlighet att djupdyka i de behov som efterfrågas.

-Det är glädjande att Vänersborgs kommun har förstärkt sitt företagsklimat. Man har varit lyhörd och valt att aktivt fokusera på för företagen viktiga områden så som tillgång på relevant kompetens och brottlighet mot företag. Utan att tappa fokus på dessa frågor hoppas jag på en utökad satsning inom kommunens service och bemötande till företagen. Att kontinuerligt möta företagen, lyssna på deras synpunkter och i handling visa att deras frågor prioriteras är en förutsättning för ett förbättrat företagsklimat, menar Susann Haggren, områdesansvarig Fyrbodal på Svenskt Näringsliv.

-Innan pandemin, genomfördes företagsbesök varannan vecka, där kommunalråd, näringslivsavdelning och nyckelfunktioner inom Vänersborg kommunen träffade företag för att lyssna in nuläge och kommande behov. På grund av pandemin har inga fysiska besök kunnat genomföras, men så fort det blir möjligt så kommer vi kunna vara nära våra företagare igen – det ser vi verkligen fram emot, avslutar Jill Stor.

För mer information, kontakta Näringslivschef Jill stor, tfn 0521-72 13 63.

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Victoria Hallqvist

Victoria Hallqvist

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 24 03
Viktoria Unosson

Viktoria Unosson

Presskontakt Kommunikatör 0521-72 11 12

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige