Gå direkt till innehåll
Företagare i Vänersborg har blivit nöjdare med kommunens service

Pressmeddelande -

Företagare i Vänersborg har blivit nöjdare med kommunens service

Den årliga mätningen från Sveriges kommuner och regioner, SKR har just presenterats och visar att Vänersborg klättrat från plats 108 till plats 95 i årets mätning bland Sveriges kommuner med ett totalt NKI på 73 (71 år 2018). Mätningen baserar sig på samtal med de företagare som varit i kontakt med kommunen under det gångna året och bygger på hur man tycker att service och bemötande varit. Ett så kallat NKI-värde (Nöjd-Kund-Index) kommer då fram, där 100 är högst, snittet i Sverige är 73. Det är sex områden som mäts: Bygg, mark, miljö, livsmedel, servering och brandskydd.

-Under det gångna året har vi arbetat mycket med att utveckla det interna samarbetet för att snabba upp processerna och ge bra bemötande, något som nu ger resultat, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun. Vi har bland annat en kommunal lotsgrupp, där alla förvaltningar som arbetar med företagande finns med. Där fångar vi upp frågor och jobbar tillsammans med näringslivet, något som jag tror har bidragit och som kommer att bidra ytterligare framöver, tillägger Jill.

Vänersborg på femte plats i Sverige inom servering

Inom både brand och servering ligger Vänersborg redan sedan tidigare högt men har lyckats höja sig ännu mer. Brand har för andra året i rad ett NKI på 85 och servering har höjt sig från 77 till 90, vilket har gett Vänersborg en femte plats i Sverige inom området servering.

Bygg och miljö ökar stadigt

Även bygg och miljö har ökat och ligger på 67 respektive 72 i NKI. För miljö innebär det en 56:e plats i Sverige.

-Det känns roligt att det går åt rätt håll och att vi nu får lite bevis på det. Vi har arbetat systematiskt

med att snabba upp handläggandetiderna och vi försöker så långt det är möjligt att hjälpa företagen med deras önskemål och utmaningar, säger Annika Karlsson, ny plan och bygglovschef på Vänersborgs Kommun.

Sammanfattning

Inom området mark har det varit för få svar och därför räknas det inte in i statistiken. Trots det har

Vänersborg fått ett sammanlagt NKI på 73. Ett värde mellan 70-80 räknas som högt.

Nedan är de områden som finns med i mätningen. Siffrorna inom parentes är för 2018.

Bygg, 67 (60)

Mark, - (76)

Miljö, 70 (69)

Livsmedel, 71 (79)

Servering, 90 (77)

Brand, 85 (85)

Läs hela undersökningen:

https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/nari...

Mer information

Näringslivschef Jill Stor, 0521-72 13 63

jill.stor@vanersborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

RegionerRegionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

Vår vision lyder:

Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Välkommen till Vänersborg

Presskontakt

Jill Stor

Jill Stor

Näringslivschef 0521-72 13 63

Relaterat innehåll

Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

Vänersborgs kommun
Sundsgatan 29
462 85 Vänersborg
Sverige