Gå direkt till innehåll
Foto: Olle Gustafsson
Foto: Olle Gustafsson

Pressmeddelande -

Avgiftsfri musik- och kulturskola i Vänersborgs kommun

Lagom till 2023 när Musik- och kulturskolan i Vänersborg firar 60 år införs avgiftsfri undervisning. Det glädjande beskedet kommer tack vare ett beslut i Kommunfullmäktige hösten 2022.

- Den avgiftsfria musik- och kulturskolan är en tydlig politisk prioritering av barn och unga i hela kommunen, säger Jonathan Svensson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Det är en satsning som möjliggör för fler att delta i vår verksamhet och bidrar därigenom till mer jämställda och jämlika förutsättningar i livet. I Vänersborgs kommun ska inte storleken på föräldrarnas plånbok avgöra huruvida deras barn får tillgång till musik- och kulturskolan.

På Musik- och kulturskolan i Vänersborg får barn och unga boende i kommunen chans att utvecklas inom musik, dans, teater och bild & form. Inom verksamheten finns ett brett utbud som riktar sig till allt från nybörjare till de som nått en mer avancerad nivå.

- Det är mycket glädjande att politikerna i Vänersborg ser vilken betydelse konst- och kulturutövande har för barns och ungdomars utveckling och välmående. Vi hoppas att slopad kursavgift ska ge fler möjligheter att delta, säger Katarina Stella och Per Graneld, enhetschefer på Musik- och kulturskolan.

Med slopade kursavgifter hoppas kommunen att fler barn och ungdomar söker sig till verksamheten, och att unga från grupper som inte brukar delta upptäcker möjligheten att prova musik, dans, drama och bild & form. Det underlättar även för pedagogerna att utveckla och anpassa innehållet till de önskemål som finns bland barnen och ungdomarna.

- Allt fler kulturskolor i Sverige erbjuder avgiftsfri undervisning och med Vänersborgs långa tradition inom framför allt musik, känns det helt rätt i tiden att nu kunna erbjuda ett stort avgiftsfritt utbud inom flera konstarter, säger Ida Svanberg, verksamhetschef kultur i Vänersborgs kommun.

Fakta

 • Målgrupp är barn och unga mellan 1-19 år.
 • Musik- och kulturskolan har undervisning inom musik, dans, drama, bild och form.
 • Musik och kulturskolan har undervisning i Brålanda, Vargön och Vänersborg.
 • Den avgiftsfria undervisningen börjar gälla från och med 2023
 • Mer info på hemsidan www.vanersborg.se/musikochkulturskolan

Kontakt vid frågor

Per Graneld
Enhetschef Musik- och kulturskolan

 • Telefon: 0521-72 14 77
 • E-post: per.graneld@vanersborg.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner  Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

  Så brukar vi beskriva oss. Med tio mil Vänerkust är vi bortskämda med närhet till både natur och vatten.

  Vänersborgs kommun har runt 40 000 invånare. Det är många som vill bo här och när vi bygger nytt tänker vi att det ska vara sjönära och grönnära.

  Det är lätt att ta sig hit. Tack vare dubbelspåret tar tågresan från Göteborg bara 50 minuter. Du kan åka direkt till Stockholm med X2000. Vårt logistikläge rankas som ett av landets bästa.

  Arbetsmarknaden i Vänersborg präglas av mångfald och bredd. Här samsas internationell industri med turistnäring samt lokala små och medelstora företag, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. Som regionhuvudstad har Vänersborg många arbetstillfällen inom både region, stat och kommun.

  Besöksnäringen blomstrar. Från 2009 har gästnattsutvecklingen ökat med 146 procent. Jämför det med Västra Götalandsregionen som ökade med 3,8 procent under samma period.

  Här är hållbarhetsfrågorna viktiga. Redan år 2016 fick Vänersborg pris som ”Årets klimatanpassningskommun”. Wargön Innovation som stöttar företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material.

  Vår ambition är att bli Sveriges bästa musikkommun. Satsningen på klassisk musik genom ”Polstjärnepriset” och Sveriges Nationella centrum för musiktalanger har satt oss på den musikaliska världskartan.

  Vår vision lyder:

  Attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

  Välkommen till Vänersborg

  Kontakter

  Mattias Fredén

  Mattias Fredén

  Kommunikatör Kultur- och fritidsförvaltningen 0521-72 11 30

  Regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

  Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet

  Vänersborgs kommun
  Sundsgatan 29
  462 85 Vänersborg
  Sverige